نکات موثر در بسته بندی با شیرینگ

بسته بندی شرینک یک فرآیند آسان است که فقط به دو چیز نیاز دارد: نوع مناسب پوشش پلاستیکی و گرما. بسته بندی کوچک یک فیلم پلاستیکی است که می توانید آن را دور هر جسمی، صرف نظر از اندازه یا شکل، بپیچید. سپس حرارت به سطح اعمال می شود که باعث جمع شدن پلاستیک می شود.

ادامه مطالعه